Profilering og prospekt

Det jobbes med profilering og prospekt for vårt område på/rundt Rødbergodden.  Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av november-desember 2018.